Webbshop Tidningen Detox-shoppen Zarahs Hälsoblogg  Zarah's Health Blog
 
 

Grön- och rödlistade fiskesorter

Fiskebeståndet har sedan länge diskuterats äoch enligt forskarna är det endast 40 år tills flertalet arter är slut i våra hav och sjöar. Detta beror på utsläpp, klimatförändring och utfiskning.  Här hittar du WHO´s lista på vilka som är bra och vilka som skall undvikas.

KRAV-märkt fisk

KRAV har tydlig märkning för odlad fisk. Fiskodlingen skall:

- innebära naturligt foder till fisken
- hushålla med naturresurserna på ett bättre sätt
- ha mindre påverkan på miljön
- ta större hänsyn till fisken

Källa: KRAV

Ekologisk äggproduktion!

KRAV och svenskt sigill har plockat fram riktlinjer för hur den ekologiska produktionen skall gå till. Hönsen ska:

-  ha utevistelse – 4m2 betesmark per höna 
-  ha mer utrymme såväl i huset som på sittpinnar och i värprede 
- ges dagsljusinsläpp och sandbad 
- bestå av  en flock på högst 3000 hönor 
- ha ett KRAV-godkänt värphönsfoder

KRAV

Svenskt sigill tar hand om mat och blommor

Svenskt Sigill är idag Sveriges bredaste kvalitetsmärkning på mat och blommor.
Svenskt från ax till limpa, alltid granskat av oberoende kontrollföretag.

Över 4500 bönder och odlare är grunden för att du kan hitta märket i din butik - på allt ifrån mjölk, bröd och ost till örtkryddor, kyckling, naturbeteskött och krukväxter. Och nya Svenskt Sigill-märkta varor tillkommer hela tiden.

Källa: Svenskt Sigill

KRAV - Märkningens mervärde

KRAV står för en bra miljö, god djuromsorg, god hälsa och ett socialt ansvar. Detta gör märkningen till mycket allsidig och viktig märkning. 

Miljön påverkas till en hållbar utveckling genom att det inte ej är tillåtet med kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel eller genmodifierade organismer (GMO ). Djurens foder skall produceras på den egna gården eftersom det ger möjlighet till att låta näringen gå runt i krteslopp. Djuren ska ha möjlighet till att beta så naturligt som möjligt.

Det finns naturligtvis hälsofördelar med ej förekommande bekämpningsmedel och det är viktigt att veta att det även ger en härlig insats för miljön. Märkningen innbär också att arbetsvillkor och sociala förhållanden vid produktionsplatser är av stor vikt.  

Källa: KRAV

Nyttigare att äta ekologiskt!

Människan är beroende av jord, djur och natur för att överleva. Därmed är det inte så förvånande att fet som odlats ekologiskt också är hälsosammare.

Nyligen genomförda, brittiska studier visar på den hälsosamma nyttan med ekologiska råvaror. Studien, som tagit fyra år, kostat 160 miljoner kronor och finansierats av EU avslutades nyligen. Läs mer!

Ekologiska tomater har bäst näring!

Ekologiskt odlade tomater är nyttigare än konventionellt odlade, enligt ny amerikansk forskning. De innehåller mer flavonoider, som tros minska risken för hjärtsjukdomar, cancer och demens, skriver Svenska Dagbladet.

Läs mer: Sveriges radio
2007-08-14

Allt om mineraler!

Magnesium är det fjärde viktigaste mineralet, Zink startar upp flera 100 kemiska processer i kroppen, Kalium underlättar hjärnans syreförsörjning, Selen verkar som motgift mot radioaktiv strålning och Folsyra fungerar som smärtstillande!

Mineraler och hälsa

Många mineraler oxiderar eller tappar sin elektriska laddning vid beredning vilket gör att de flesta inte sugs upp i slemhinnorna i tarmen. Detsamma händer vid tillverkning av mineraltabletter. Mineraler tas bäst upp i rå föda eller i vätskeform.

Fakta om vitaminer!

Vitaminer är kroppens guldkorn som hjälper vår kropp att byggas och förvaltas.
A-vitaminen stärker våra celler, Tiaminet är positiv för vårt nervsystem, Riboflavin är viktigt för hår och hud , B6 och B12 krävs för celldelning och för att bilda röda blodkroppar.
 Inspirationsbrevet från Pigga Barn och Kostkoll

Community med hälsa och motion för hela familjen


Hälsa med ekologisk mat
Ännu vill forskarna inte entydigt säga att ekologiska livsmedel är nyttigare än konventionella, men utan tvivel gynnar den ekologiska maten direkt eller på sikt vår hälsa på flera sätt. Läs mer...

Hälsa med ekologisk mat
..................................................................................

Rätt mat lika effektiv som medicin
Forskare världen över blir mer och mer intresserade av kostens hälsobringande och medicinska egenskaper. Vid en kanadensisk studie (2003) visade det sig att en förbättrad kost var lika effektiv som medicin (s k statiner) när det gällde att sänka de skadliga kolesterolvärdena i blodet. Läs mer...
..................................................................................

Ny ekologisk tidning
Det är svårt att få grepp om den ekologiska matmarknaden. Det vill Ekocentrum råda bot på genom att lansera Ekofood – Sveriges första ekotidning för restaurangbranschen. Läs mer...